podpora

Dokumenty a soubory ke stažení :

 

KIT EvB 4.3 rev.3 a rev.4

 

Příklady ze zveřejněných článků

 

Demoprogramy pro zkoušku funkčnosti:

 

EvB 4.3 rev. 3, rev. 4 - ATMega16

EvB 4.3 rev. 3, rev. 4 - ATMega32

EvB 4.3 rev. 3, rev. 4 - ATMega644P

 

Instrukce k demoprogramu:

Demoprogram pro ověření funkčnosti modulu je různý pro jednotlivé procesory. Stáhněte si tedy verzi odpovídající Vaší konfiguraci. Program periodicky vyčítá informace z RTC hodinového obvodu a zobrazuje je na LCD displeji. Protože hodiny nejsou nijak zálohovány, po zapnutí se začíná od nuly. Program také zobrazuje údaje přijaté pomocí infračerveného přijímače kódem RC5.

Dále je ověřována funkčnost teplotního čidla DS18B20 opakovaným zobrazováním teploty.

Pro kontrolu sériového rozhraní jsou tyto údaje posílány s parametry : Baud 19200, Data: 8bit, Parity: none, Stop: 1bit, Flow control: none

POZOR na DTR signál !!

K základnímu vyzkoušení desky (kitu) včetně LCD zapojte na desce následující propojky:

Popis pinů (LCD a mikrokontrolér):
D7 spojte s PinC 7
D6 spojte s PinC 6
D5 spojte s PinC 5
D4 spojte s PinC 4
E  spojte s PinC 3
RS spojte s PinC 2

DS18B20 připojte na PinD 4
TSOP4836 připojte na PinD 3

 

Bootloadery:

 

EvB 4.3 - ATMega16

EvB 4.3 - ATMega32

EvB 4.3 - ATMega644P

 

Podpůrný software:

 

Program pro nahrávání kódu do FLASH paměti pomocí bootloaderu v mikrokontroléru - obsahuje chybu při programování Atmega16 :

AND-Load rev 2.3

 

Program pro nahrávání kódu do FLASH paměti pomocí bootloaderu v mikrokontroléru - pro desky EvB verze 3 a 4 :

AND-Load rev 3.1 - umí reset pomocí DTR signálu

AND-Load rev 3.2 - umí číst parametry v příkazovém řádku

 

Ovladače pro FTDI obvod:

CDM_2.04.06_WHQL_Certified.zip

 

Konfigurátor FTDI obvodu:

MProg3.5

 

Programátor ISP přes FTDI obvod :

EvB-ISP.zip

 

Ovladač pro JTAG-AVR USBv2:

Drivers-FT.exe

 

Terminálový program Terminal 1.9b By Br@y++ :

Terminal 1.9b By Br@y++

 

Dokumentace v českém jazyce:

Manuál k vývojovému kitu EvB 4.3 rev.3 (česky)

Návod na programování mikrokontroléru přes ISP (česky)

Schéma kitu EvB 4.3 rev 3 (česky)

Schéma kitu EvB 4.3 rev 4 (česky)

 

Dokumentace v anglickém jazyce

Katalogový list obvodu ENC28J60 - řadič rozhraní ethernet 10Mbit/s

Katalogový list obvodu PFC8833 - řadič barevného LCD displeje 132 x 132 bodů

 

Originální dokumentace EvB a příklady v polském jazyce:

Manuál k vývojovému kitu (polsky)

Návod na programování mikrokontroléru přes ISP (polsky)

Návod na použití AND-Load programu (polsky)

Vzorové programy pro BasCOM a WinAVR využívající periferií kitu EvB 4.3

Programování z prostředí BASCOMu pomocí bootloaderu (polsky)

Obsluha JTAG-AVR USBv2 (polsky)

 

Síťový (ethernet) modul AND-ETH v2 :

Návod na zapojení a programování www serveru - BASCOM + kit EvB s modulem AND-ETH (polsky)

Programování www serveru - C jazyk - kit EvB s modulem AND-ETH (polsky)

Dokumentace k modulu AND-ETH v2 (polsky)

 

Grafický display AND-Graph132 (Nokia) s joystickem :

(osazený řadičem PCF8833)

Příklady programování displeje AND-Graph132 v BASCOMu

Příklady programování displeje AND-Graph132 v C (WinAVR)

Schéma displeje AND-Graph132


Programátor STK500v2


Ovladače

Ovladače pro Windows

Alternativní ovladače pro Windows a pro Windows Vista

 

Návody k použití

Návod na použití programátoru USB standardu STK500 v2 (polsky)

Návod na použití programátoru USB standardu STK500 v2 (anglicky)