Příklady pro EvB kit z vydaných článků

Na této stránce najdete zveřejněné příklady kódu a další informace související s vydanými články.

 

EEM - Electronic engeenering magazine - 2/2010 (vyšel 7.10.2010)

Příklad na ovládání blikající LED pro CodevisionAVR - LEDflasher.c - článek "Začínáme s vývojovou deskou EvB a programovacím prostředím CodeVisionAVR"

 

HW server - článek "Vývojový kit AVR EvB 4.3 jako internetový server za 5 minut"

Příklad na zkoušku správného připojení LCD, čidla teploty DS18B20 a LED

LCD_temp_test.bas

 

Hlavičkový soubor pro ethernetový řadič ENC28J60

enc28j60.inc

 

Příklad www serveru pro kit EvB osazený mikrokontrolérem ATmega32

m32_www_server.bas

V případě kompilace pro mikrokontrolér ATmega644p je nutné změnit hlavičku s definičním souborem na začátku zdrojového kódu !